Sähköinen taloushallinto

 Sähköinen taloushallinto on nykyajan taloushallinnon tapa toimia - sähköinen taloushallinto muuttaa taloushallinnolle tyypilliset tehtävät kuten kirjanpidon, laskutuksen, ostolaskujen käsittelyn, palkanlaskennan, veroilmoitusten teon ja tilipäätöksen laadinnan automatisoiduksi ja sähköiseksi.

Digiaikaan siirtymisen suurimmat hyödyt:

 • Taloushallinnon asiakirjat yhdessä paikassa
 • Taloudenhoito ajasta ja paikasta riippumatonta
 • Ohjelmisto yrityksen ja tilitoimiston yhteiskäytössä
 • Säästöt työajassa
 • Reaaliaikainen raportointi ja talouden seuranta

Käytössämme oleva Procountor sähköisen taloushallinnon ohjelmisto sisältää kaikki laskutuksessa ja myyntitapahtumien käsittelyssä tarvittavat työkalut.

 • Myyntilaskutus
 • Ostolaskujen käsittely
 • Matka- ja kululaskujen käsittely
 • Palkanlaskenta
 • Kirjanpito ja viranomaisilmoittaminen
 • Raportointi
Procountor yrityksen kokonaisratkaisu pilvipalvelu

tarjous